Jak poprawić sposób ewidencjonowania?

Sposób ewidencjonowania nie może być modyfikowany.

W przypadku, gdy szkoła/placówka jest przekazana należy zamknąć placówkę wprowadzając datę zakończenia działalności, informacje wysłać do systemu centralnego. Jak zostanie poprawnie przetworzona należy zarejestrować nową placówkę (z nowym sposobem ewidencjonowania).