Jak dokonać modyfikacji danych identyfikacyjnych?

Dane można zmodyfikować poprzez wejście w szczegóły tego ucznia i edycję formularza po kliknięciu w ikonę “ołówka”. Zmiany należy zapisać.