Jak dokonać likwidacji gimnazjum bez włączenia i przekształcenia?

W przypadku likwidacji gimnazjum bez włączenia i bez przekształcenia należy złożyć za pomocą RSPO jeden wniosek: o likwidację gimnazjum.

Należy zlikwidować gimnazjum. Wpisując datę likwidacji gimnazjum należy podać dzień 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? W tym wypadku nie należy zaznaczać tego pola.