Instrukcje techniczne

Instrukcje podzielone są na moduły występujące w aplikacji, a następnie na części przeznaczone dla szkół i placówek oświatowych oraz dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty.

W osobnej kategorii można odnaleźć komentarze merytoryczne.