Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Dane dziedzinowe nauczyciela Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – Rejestracja/ modyfikacja/usunięcie

Aby uzupełnić dane Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska należy wejść w moduł NAUCZYCIELE i Lista nauczycieli. Następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz kliknąć  DODAJ.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy któremu należy wprowadzić inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Po kliknięciu funkcji DODAJ otworzy się formularz do wypełnienia:

Należy uzupełnić pola:

  • Data uzyskania
  • Kwalifikacja

okno z widokiem na formularz dodania innych kwalifikacji

Po wprowadzeniu danych, formularz należy zapisać za pomocą przycisku  ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ na dole ekranu pojawi się komunikat:

“Operacja zakończona pomyślnie”.

Wprowadzone dane Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane a następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska które mają zostać modyfikowane

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące Innych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska nauczyciela należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska które mają zostać usunięte

Po usunięciu danych w dole ekranu pojawia się komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”, usunięty wpis automatycznie znika z listy danych dziedzinowych.