Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – Rejestracja/ modyfikacja/usunięcie

Aby uzupełnić dane Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska należy wejść w moduł i . Następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz kliknąć  .

Po kliknięciu funkcji otworzy się formularz do wypełnienia:

Należy uzupełnić pola:

  • Data uzyskania
  • Kwalifikacja

Po wprowadzeniu danych, formularz należy zapisać za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ na dole ekranu pojawi się komunikat:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png

Wprowadzone dane Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane a następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące Innych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska nauczyciela należy skorzystać z opcji USUŃ

Po usunięciu danych w dole ekranu pojawia się komunikat „Operacja zakończona pomyślnie”, usunięty wpis automatycznie znika z listy danych dziedzinowych.