Indywidualne przypisanie ucznia do oddziału podstawowego