Import danych identyfikacyjnych oraz indywidualna rejestracja