Ilu pracowników może upoważnić dyrektor szkoły/placówki?

Nie ma ograniczenia liczby pracowników. Dyrektor szkoły decyduje, kogo chce upoważnić.