Grupowe zgłoszenie do egzaminu

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2020

Grupowe zgłoszenie uczniów do egzaminu

Aby poprawnie zgłosić uczniów do egzaminu w aktualnym roku szkolnym należy najpierw zweryfikować

Czy wszyscy uczniowie zgłaszani do egzaminu są przypisani do ostatniej klasy danej szkoły.

Grupowe zgłoszenie uczniów do egzaminu wykonywane jest z listy uczniów w module uczniowie.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział, do którego są przypisani uczniowie zgłaszani do egzaminu, w module po prawej stronie okna, należy wybrać: rok szkolny, typ oddziału, oddział podstawowy i status „Niezakończone przypisania”

następnie kliknąć .

Wyświetli się lista uczniów przypisanych do danego oddziału, następnie należy zaznaczyć uczniów, których chcemy zgłosić do egzaminu.

Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę, strony widoczne są w prawym dolnym rogu

można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

UWAGA: W przypadku błędnie zaznaczonego ucznia, można usunąć taką osobę z listy osób, które chcemy zgłosić do egzaminu.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć .

Z podanej listy należy wybrać Zgłoś do egzaminu.

Wyświetli się okno, które umożliwia zgłoszenie do egzaminu wybranych uczniów.

Należy zweryfikować poprawność wyświetlonych danych, a w przypadku klas, w których możliwe jest określenie więcej niż jednego rodzaju egzaminu również określić egzamin, do którego będzie zgłaszana grupa uczniów, a następnie kliknąć ZAPISZ WSZYSTKIE.

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor.

Uczniowie, którzy nie zostali poprawie zgłoszeni do egzaminu zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Błędne zgłoszenie ucznia do egzaminu można usunąć.

Należy wybrać danego ucznia z listy uczniów, wejść w zakładkę DANE DZIEDZINOWE

Następnie kliknąć ikonę Kosz

Poprawnie zatwierdzona operacja, zostanie potwierdzona komunikatem