Grupowe zgłoszenie do egzaminu

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Grupowe zgłoszenie uczniów do egzaminu

Aby poprawnie zgłosić uczniów do egzaminu w aktualnym roku szkolnym należy najpierw zweryfikować czy wszyscy uczniowie zgłaszani do egzaminu są przypisani do ostatniej klasy danej szkoły.

Grupowe zgłoszenie uczniów do egzaminu wykonywana jest z Listy oddziałów podstawowych w module Oddziały.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł Oddziały – podstawowe.

Następnie należy przejść do zakładki Przypisania i z prawej strony należy wybrać zakładkę Otwarte.

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy wprowadzić informację o egzaminie.

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/word-image-1.png  . Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas grupowej rejestracji danych.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć menu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/word-image-2.png  .

Pojawi się lista z której należy wybrać Dodaj Daną Dziedzinową i z kolejnej Listy należy wybrać konkretną Daną dziedzinową.

Następnie pojawi się nowe okno, gdzie data zostanie automatycznie podstawiona przez system w dniu z jakim wprowadza się dane.

UWAGA! Nie ma możliwości zmiany daty zgłoszenia. Jest ona wstawiana automatycznie.

Uwaga! Jeżeli podczas wprowadzania zgłoszenia do egzaminu pojawi się komunikat podświetlony na czerwono : „Warunkiem zgłoszenia ucznia do egzaminu jest aktywne na dzień zgłoszenia do egzaminu upoważnienie dla kierownika albo p.o. kierownika w podmiocie. Prosimy o złożenie wniosku o dostęp do SIO” to oznacza, że w placówce nie ma aktywnego upoważnienia z funkcją Kierownik jednostki/p.o. Kierownika jednostki. Po uzyskaniu dostępu przez Kierownik jednostki/p.o. Kierownika jednostki będzie można wprowadzić zgłoszenie o egzaminie.

Jeżeli komunikat podświetla się na niebiesko to w placówce jest aktywne upoważnienie na Kierownika jednostki lub p.o. Kierownika jednostki i dane można Zapisać mimo tego komunikatu. Komunikat jest tylko informacyjny.

Po wprowadzeniu daty rozpoczęcia należy kliknąć w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/word-image-4.png  .

W przypadku rezygnacji z rejestracji danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk X znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat: 

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/word-image-6.png .