Grupowe zakończenie przypisania do oddziału dodatkowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Grupowe zakończenie przypisania do oddziału dodatkowego

Zakończenia przypisania do oddziałów dodatkowych można dokonać w następujących typów oddziałów:

  • Grupa nauczania języka mniejszości,
  • Oddział przygotowawczy,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju,
  • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

UWAGA! Nie ma możliwości zakończenia grupowego przypisania do oddziału dodatkowego PDN (gdzie są przypisywane osoby, które ukończyły kurs).

Aby dokonać grupowego zakończenia przypisania do oddziału dodatkowego należy wejść w moduł  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image.png .W filtrach należy wybrać oddział dodatkowy, do którego chcemy zakończyć przypisanie uczniów oraz zaznaczyć, że potrzebujemy tylko niezakończone przypisania i kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-1.png  na dole strony.

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których przypisanie chcemy zakończyć. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-3.png , albo tylko niektórych zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach  . Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu)   można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do zamknięcia przypisania.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znak menu   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-6.png  , a potem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-7.png .

Pojawi się formularz, w którym należy wpisać datę zakończenia przypisania.

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-11.png .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którym nie udało się poprawnie zamknąć przypisania do oddziału dodatkowego zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.