Grupowe zakończenie przypisania do oddziału dodatkowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Grupowe zakończenie przypisania do oddziału dodatkowego

Zakończenia przypisania do oddziałów dodatkowych można dokonać w następujących typów oddziałów:

  • Grupa nauczania języka mniejszości,
  • Oddział przygotowawczy,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju,
  • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

UWAGA! Nie ma możliwości zakończenia grupowego przypisania do oddziału dodatkowego PDN (gdzie są przypisywane osoby, które ukończyły kurs).

Aby dokonać grupowego zakończenia przypisania do oddziału dodatkowego należy wejść w moduł  UCZNIOWIE .W filtrach należy wybrać oddział dodatkowy, do którego chcemy zakończyć przypisanie uczniów oraz zaznaczyć, że potrzebujemy tylko niezakończone przypisania i kliknąć  WYSZUKAJ  na dole strony.

okno z widokiem na listę uczniów i wybór odpowiednich filtrów w panelu bocznym, zaznaczając w nich oddział dodatkowy oraz niezakończone przypisania

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których przypisanie chcemy zakończyć. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając CHECKBOX na górze okna  pole zaznaczonego checkboxa przy kolumnie nazwisko i imię , albo tylko niektórych zaznaczając CHECKBOXY przy ich nazwiskach  pole zaznaczonego checkboxa przy wybranym uczniu . Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu)  Widok na miejsce ilości pozycji wyświetlanych na jednej stronie wyszukiwania, z możliwością przejścia do kolejnej strony  można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do zamknięcia przypisania.

okno z widokiem na kolejną stronę wyfiltrowanych uczniów

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znak MENU przycisk menu  , a potem  ZAKOŃCZ PRZYPISANIE .

okno z widokiem na wybranych uczniów z przyciskiem zakończenia przypisania  z rozwiniętego menu

Pojawi się formularz, w którym należy wpisać datę zakończenia przypisania.

Okno formularza zakończenia przypisania do oddziału z aktywnym polem uzupełnienia daty zakończenia przypisania z wyświetlonego kalendarza

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć  ZAPISZ WSZYSTKIE .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którym nie udało się poprawnie zamknąć przypisania do oddziału dodatkowego zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Okno z widokiem na poprawne grupowe zakończenia przypisania do oddziału, wybranych uczniów

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem KRZYŻYKA w prawym górnym rogu okna.