Grupowe zakończenie przypisania do oddziału podstawowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Grupowe zakończenie przypisania do oddziału

Aby dokonać grupowego zakończenia przypisania do oddziału należy wejść w moduł , w filtrach wybrać oddział, do którego przypisanie chcemy zakończyć, zaznaczyć, że potrzebujemy tylko niezakończone przypisania i kliknąć na dole strony.

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których przypisanie chcemy zakończyć. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna albo tylko niektórych zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu) można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znaczek trzech kropek , a potem .

Pojawi się formularz w którym należy wpisać datę zakończenia przypisania oraz jego status:

  • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczniowie zrezygnowali z nauki w tym oddziale,
  • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczniowie otrzymali promocję do następnego oddziału,
  • promocja w trakcie roku szkolnego – należy zaznaczyć, gdy uczniowie otrzymali promocję do następnego oddziału w trakcie roku szkolnego,
  • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczniowie nie otrzymali promocji do następnego oddziału,
  • ukończył szkołę – opcja dostępna jest w przypadku zakończenia przypisania ucznia do ostatniego poziomu klasy
  • nie podlega klasyfikacji rocznej – w przypadku uczniów korzystających z wydłużonego okresu nauki.

Po wybraniu statusu przypisania można zakończyć uczniom naukę z dniem zakończenia przypisania (zaznacza się to pole tylko jeśli uczniowie odchodzą z placówki).

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którzy nie zostali poprawie przypisani do oddziału podstawowego zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.