Grupowe zakończenie przypisania do oddziału podstawowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Grupowe zakończenie przypisania do oddziału

Aby dokonać grupowego zakończenia przypisania do oddziału należy wejść w moduł Kategoria uczniowie w programie SIO , w filtrach wybrać oddział, do którego przypisanie chcemy zakończyć, zaznaczyć, że potrzebujemy tylko niezakończone przypisania i kliknąć przycisk wyszukaj na dole strony.

Okno z widokiem na listę uczniów i wybranie odpowiednich filtrów- w tym oddziału, do którego przypisanie chcemy zakończyć, wraz z zaznaczeniem: niezakończone przypisania.

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których przypisanie chcemy zakończyć. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna pole zaznaczonego checkboxa w kolumnie naziwsko i imię albo tylko niektórych zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach pole zaznaczonego checkboxa przy konkretnym uczniu Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu) Widok na miejsce ilości pozycji wyświetlanych na jednej stronie wyszukiwania, z możliwością przejścia do kolejnej strony można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znaczek trzech kropek przycisk menu , a potem przycisk zakończ przyspisanie .

okno z widokiem na wybranych uczniów z przyciskiem zakończenia przypisania  z rozwiniętego menu

Pojawi się formularz w którym należy wpisać datę zakończenia przypisania oraz jego status:

  • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczniowie zrezygnowali z nauki w tym oddziale,
  • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczniowie otrzymali promocję do następnego oddziału,
  • promocja w trakcie roku szkolnego – należy zaznaczyć, gdy uczniowie otrzymali promocję do następnego oddziału w trakcie roku szkolnego,
  • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczniowie nie otrzymali promocji do następnego oddziału,
  • ukończył szkołę – opcja dostępna jest w przypadku zakończenia przypisania ucznia do ostatniego poziomu klasy
  • nie podlega klasyfikacji rocznej – w przypadku uczniów korzystających z wydłużonego okresu nauki.

Okno formularza zakończenia przypisania do oddziału z aktywnymi polami do uzupełnienia, w tym daty i statusu przypisania

Po wybraniu statusu przypisania można zakończyć uczniom naukę z dniem zakończenia przypisania (zaznacza się to pole tylko jeśli uczniowie odchodzą z placówki).

Okno formularza z zaznaczeniem ukończenia nauki wraz z dniem zakończenia przypisania do oddziału podstawowego

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć przycisk zapisz wszystkie .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którzy nie zostali poprawie przypisani do oddziału podstawowego zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Okno z widokiem na poprawne i błędne grupowe zakończenia przypisania do oddziału podstawowego, wybranych uczniów

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.