Grupowe zakończenie okresu pobytu

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Grupowe zakończenie okresu pobytu

Funkcja Pobyt dostępna jest w następujących placówkach:

• Bursa

• Dom Wczasów Dziecięcych

• Specjalny Ośrodek Wychowawczy

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

• Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Grupowe zakończenie okresu pobytu

W pierwszej kolejności należy wybrać wychowanków z listy:

Grupowe zakończenie pobytu wychowanka nastąpi po wybraniu znaku menu w górnej, prawej stronie formularza.

Należy wprowadzić datę zakończenia okresu pobytu,

następnie po kliknięciu na zielono wyświetli się lista uczniów, którym prawidłowo zakończono pobyt.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.

W oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzona data zakończenia pobytu: