Grupowe usunięcie przypisania uczniów do oddziału

Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

Grupowe usunięcie przypisania uczniów do oddziału

Aby dokonać grupowego usunięcia przypisania uczniów do oddziału (np. w przypadku błędnie wykazanych danych) należy wejść w moduł  kategoria uczniowie w programie SIO  , w filtrach wybrać oddział, z którego chcemy usunąć przypisanych uczniów, zaznaczyć wyszukiwanie tylko w zakresie niezakończonych przypisań i kliknąć  przycisk wyszukaj  na dole strony.

Okno z widokiem na listę uczniów i możliwość wyfiltrowania konkretnych osób, które chcemy grupowo usunąć z danego oddziału

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których przypisanie do oddziału chcemy usunąć. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna  pole zaznaczonego checkboxa w kolumnie nazwisko i imię  albo tylko niektórych, zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach  pole zaznaczonego checkboxa przy wybranym uczniu . Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu)  widok na dolny pasek wskazujący ilość wyświetlanych pozycji na jednej stronie w SIO. , można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do usunięcia przypisania.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znak menu  przycisk menu  , a potem wybrać przycisk usuń przypisanie .

Widok okna z zaznaczonymi wyfiltrowanymi pozycjami uczniów do usunięcia wraz z przyciskiem usuń przypisanie, z rozwinietego menu

Pojawi się formularz z listą uczniów, których chcemy usunąć z wskazanego oddziału:

Okno z formularzem listy uczniów, których chcemy usunąc ze wskazanego oddziału

Po wybraniu opcji przycisk usuń wszystkie pojawi się okno z zapytaniem „Czy na pewno usunąć przypisanie dla wybranych uczniów?” i checkboxem do zaznaczenia potwierdzenia chęci usunięcia informacji:

okno z zapytaniem „Czy na pewno usunąć przypisanie dla wybranych uczniów?” i checkboxem do zaznaczenia potwierdzenia chęci usunięcia informacji

Po kliknięciu przycisku przycisk usuń zostaną usunięte wybrane przypisania uczniów do oddziału, a w podsumowaniu osoby te zostaną oznaczone na zielony kolor.

Okno formularza z potwierdzeniem usunięcia wybranych ucznió ze wskazanego oddziału