Grupowe usunięcie przypisania uczniów do oddziału

Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

Grupowe usunięcie przypisania uczniów do oddziału

Aby dokonać grupowego usunięcia przypisania uczniów do oddziału (np. w przypadku błędnie wykazanych danych) należy wejść w moduł  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-299.png  , w filtrach wybrać oddział, z którego chcemy usunąć przypisanych uczniów, zaznaczyć wyszukiwanie tylko w zakresie niezakończonych przypisań i kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-300.png  na dole strony.

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których przypisanie do oddziału chcemy usunąć. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-302.png  albo tylko niektórych, zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach  . Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu)  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-304.png , można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do usunięcia przypisania.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znak menu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-305.png  , a potem wybrać .

Pojawi się formularz z listą uczniów, których chcemy usunąć z wskazanego oddziału:

Po wybraniu opcji pojawi się okno z zapytaniem „Czy na pewno usunąć przypisanie dla wybranych uczniów?” i checkboxem do zaznaczenia potwierdzenia chęci usunięcia informacji:

Po kliknięciu przycisku zostaną usunięte wybrane przypisania uczniów do oddziału, a w podsumowaniu osoby te zostaną oznaczone na zielony kolor.