Grupowe usunięcie obowiązku nauki

Data ostatniej aktualizacji: 06.08.2019

JST – GRUPOWE USUNIĘCIE OBOWIĄZKU NAUKI

Z funkcji GRUPOWEGO USUNIĘCIA należy skorzystać tylko w przypadku błędnie

wprowadzonych danych dotyczących spełniania lub niespełniania obowiązku nauki uczniów.

Aby dokonać grupowego usunięcia obowiązku nauki należy wejść w moduł  UCZNIOWIE, w filtrach wybrać rok szkolny oraz sposób spełniania/niespełniania obowiązku nauki i kliknąć przycisk WYSZUKAJ  na dole strony.

Okno z widokiem na panel boczny programu SIO z wyborem filtrów obowiązku nauki

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których obowiązek nauki chcemy usunąć.

Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna  Widok na pole zaznaczenia checkboxa przy kolumnie z nazwiskiem i imieniem dla kilkorga uczniów  albo tylko niektórych, zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach  Widok na pole zaznaczenia checkboxa przy nazwisku i imieniu wybranego ucznia . Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu)  Okno z widokiem na ilość wyświetlanych pozycji na danej stronie, po zastosowaniu filtra , można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do usunięcia.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znaczek menu  przycisk menu  , a potem  USUŃ OBOWIĄZEK NAUKI.

OKno z widokiem na wybór usunięcia obowiązku nauki

Następnie pojawi się okienko

OKno z widokiem na wybraną listę pozycji do usunięcia z przyciskiem usuń wszystkie

W tym miejscu możliwe jest usunięcia obowiązku nauki dla wybranych uczniów.

Należy potwierdzić wybór poprzez przycisk: USUŃ WSZYSTKIE.

Poprawne usunięcie obowiązku nauki będzie potwierdzone komunikatem na dole strony: POPRAWNIE WYSŁANO 4 Z 4.

Okno z widokiem na poprawne usunięcie obowiązku nauki zaznaczonych pozycji uczniów

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem KRZYŻYKA w prawym górnym rogu okna.

Na liście uczniów etykieta zmieni swój kolor na szary etykieta tarcza - obowiązek przedszkolny i obowiązek szkolny .