Grupowe usunięcie obowiązku nauki

Data ostatniej aktualizacji: 06.08.2019

JST – GRUPOWE USUNIĘCIE OBOWIĄZKU NAUKI

Z funkcji GRUPOWEGO USUNIĘCIA należy skorzystać tylko w przypadku błędnie

wprowadzonych danych dotyczących spełniania lub niespełniania obowiązku nauki uczniów.

Aby dokonać grupowego usunięcia obowiązku nauki należy wejść w moduł  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image.png  , w filtrach wybrać rok szkolny oraz sposób spełniania/niespełniania obowiązku nauki i kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-1.png  na dole strony.

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których obowiązek nauki chemy usunąć.

Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-3.png  albo tylko niektórych, zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach  C:\Users\malgorzata.brzezinsk\Desktop\Zrzuty\Przechwytywanie.JPG . Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu)  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-5.png , można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do usunięcia.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znaczek menu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-6.png  , a potem  C:\Users\malgorzata.brzezinsk\Desktop\Zrzuty\Przechwytywanie3.JPG  .

Nastepnie pojawi się okienko

W tym miejscu możliwe jest usunięcia obowiązku nauki dla wybranych uczniów.

Należy potwierdzić wybór poprzez .

Poprawne usunięcie obowiązku nauki będzie potwierdzone komunikatem na dole strony

C:\Users\malgorzata.brzezinsk\Desktop\Zrzuty\Przechwytywanie1.JPG .

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.

Na liście uczniów etykieta zmieni swój kolor na szary .