Grupowe rozpoczęcie okresu pobytu

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Grupowe rozpoczęcie okresu pobytu

Funkcja POBYT dostępna jest w następujących placówkach:

  • Bursa
  • Dom Wczasów Dziecięcych (DWD)

ośrodki, w których realizowane jest kształcenie specjalne:

  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami

W Bursie i Domu Wczasów Dziecięcych od roku szkolnego 2019/2020 pobyt wychowanka musi zawierać się w roku szkolnym.

Grupowe Rozpoczęcie pobytu

W pierwszej kolejności należy wybrać wychowanków z LISTY

Okno z widokiem na grupowe zaznaczenie wychowanków na liście

Rozpoczęcie grupowego wprowadzania informacji dotyczących pobytu wychowanka nastąpi po wybraniu w górnej prawej stronie formularza znaku MENUprzycisk menu .

Okno z widokiem na możliwość grupowego dodania rozpoczęcia okresu pobytu wychowanków

Okno formularza rozpoczęcia okresu pobytu z aktywnymi polami do uzupełnienia

Należy wskazać DATĘ ROZPOCZĘCIA pobytu, a następnie określić PODSTAWY POBYTU (w przypadku placówek, które wymagają podania przyczyny pobytu):

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Od roku 2020/2021 nie można wybrać jako podstawy pobytu “Wniosku rodziców”.

Uzupełniony formularz należy zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ WSZYSTKIE .

Poprawne wprowadzenie danych będzie potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok poprawnie zapisanego grupowego rozpoczęcia okresu pobytu wychowanków

Na ZIELONO wyświetli się lista uczniów, którym prawidłowo rozpoczęto pobyt.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem KRZYŻYK w prawym górnym rogu okna.

W oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzony okres pobytu:

Widok na zwartość zapisanych danych w zakładce pobyt u danego wychowanka