Grupowe rozpoczęcie okresu pobytu

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Grupowe rozpoczęcie okresu pobytu

Funkcja Pobyt dostępna jest w następujących placówkach:

  • Bursa
  • Dom Wczasów Dziecięcych (DWD)

ośrodki, w których realizowane jest kształcenie specjalne:

  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami

W Bursie i Domu Wczasów Dziecięcych od roku szkolnego 2019/2020 pobyt wychowanka musi zawierać się w roku szkolnym.

Grupowe Rozpoczęcie pobytu

W pierwszej kolejności należy wybrać wychowanków z listy

Rozpoczęcie grupowego wprowadzania informacji dotyczących pobytu wychowanka nastąpi po wybraniu w górnej prawej stronie formularza znaku menu .

Należy wskazać datę rozpoczęcia pobytu, a następnie określić podstawę pobytu (w przypadku placówek, które wymagają podania przyczyny pobytu):

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Od roku 2020/2021 nie można wybrać jako podstawy pobytu “Wniosku rodziców”.

Uzupełniony formularz należy zapisać korzystając z przycisku .

Poprawne wprowadzenie danych będzie potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Na zielono wyświetli się lista uczniów, którym prawidłowo rozpoczęto pobyt.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.

W oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzony okres pobytu: