Grupowe przypisanie uczniów do oddziału podstawowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału podstawowego

Aby poprawnie przypisać uczniów do oddziału podstawowego w aktualnym roku szkolnym należy najpierw zweryfikować:

  • Czy są poprawnie zarejestrowane oddziały podstawowe, do których będą przypisywani uczniowie,
  • Czy wszyscy przypisywani do oddziału podstawowego uczniowie mają rozpoczętą naukę
  • Czy uczniowie mają wykazane dane dotyczące Miejsca zamieszkania

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału wykonywane jest z listy uczniów w module uczniowie.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście, następnie kliknąć menu dostępne w prawym górnym rogu okna i z podanych opcji wskazać Przypisz do oddziału podstawowego

Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę, strony widoczne są w prawym dolnym rogu

można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

UWAGA: W przypadku błędnie zaznaczonego ucznia, można usunąć taką osobę z listy osób, które chcemy przypisać do danego oddziału.

Po kliknięciu Przypisz do oddziału podstawowego wyświetli się formularz, w którym należy wskazać oddział, do którego będą przypisani wybrani uczniowie:

Wybierając oddział należy zwrócić uwagę, aby zaznaczyć oddział z prawidłowego roku szkolnego – w pierwszej kolejności dostępne są oddziały zarejestrowane na bieżący rok szkolny.

Następnie należy wybrać typ szkoły dla oddziału:

Z listy oddziałów podstawowych należy wybrać oddział do którego chcemy przypisać uczniów.

Pola oddział nie można edytować – wyświetlają się w nim oddziały spełniające wcześniej wybrane kryteria (rok szkolny, typ szkoły dla oddziału). W przypadku braku oddziału należy się upewnić, że oddział został zarejestrowany na liście oddziałów w module Oddziały, zakładka Podstawowe.

Następnie należy wybrać z kalendarza datę rozpoczęcia uczęszczania wybranej grupy uczniów do danego oddziału. Pola data rozpoczęcia i data zakończenia można edytować.

Daty zakończenia nie można wprowadzić z wyprzedzeniem, w przypadku przypisywania uczniów do oddziału w aktualnym roku szkolnym nie należy uzupełniać tej daty.

W polu dane dodatkowe wybieramy język obcy, dyscypliny sportowe, zawody itp. Dane dodatkowe oddziału są wyświetlane na podstawie informacji o zarejestrowanym oddziale. W przypadku braku danych należy edytować dane zarejestrowanego oddziału w module Oddziały, zakładka Podstawowe.

Po dokonaniu wyboru szczegółów oddziału, do którego przypisujemy uczniów, należy kliknąć pole ZAPISZ WSZYSTKIE .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którzy nie zostali poprawie przypisani do oddziału podstawowego zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.

Pola języki obce i zawody zawierają dane, które zostały wybrane podczas rejestracji oddziału w module Oddziały. Aby poprawnie przypisać uczniów do oddziału należy zaznaczyć przynajmniej jeden język oraz przynajmniej jeden zawód, w przypadku szkół kształcących w zawodach.

UWAGA: W przypadku oddziałów, gdzie część uczniów uczy się jednego języka/zawodu, a część drugiego języka/zawodu na tym etapie przypisania ucznia do oddziału proponujemy wprowadzenie wspólnych danych dla całej grupy uczniów, a po zakończeniu tej czynności modyfikację danych indywidualnie. Alternatywnie w momencie wyboru uczniów do przypisania do oddziału podstawowego można zaznaczyć mniejszą grupę uczniów.