Grupowe przypisanie uczniów do oddziału dodatkowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału dodatkowego

Aby poprawnie przypisać uczniów do oddziału dodatkowych w aktualnym roku szkolnym należy najpierw zweryfikować:

  • Czy są poprawnie zarejestrowane oddziały dodatkowe na aktualny rok szkolny, do których będą przypisywani uczniowie,
  • Czy wszyscy przypisywani do oddziału dodatkowego uczniowie mają rozpoczętą naukę.
  • Przy przypisaniu do oddziału dodatkowego Przygotowawczego i Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych należy zweryfikować czy uczniowie mają wykazane dane dotyczące Miejsca zamieszkania.

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału wykonywane jest z listy uczniów w module uczniowie.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście uczniów, a następnie kliknąć menu: . Z podanych opcji wskazać ”Przypisz do oddziału dodatkowego”:

.

Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę – strony widoczne są w prawym dolnym rogu:

można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

UWAGA: W przypadku błędnie zaznaczonego ucznia, można usunąć taką osobę z listy osób, które chcemy przypisać do danego oddziału.

Po wybraniu opcji Przypisz do oddziału dodatkowego wyświetli się formularz, w którym należy wskazać oddział, do którego będą przypisani wybrani uczniowie:

Wybierając oddział należy zwrócić uwagę, aby zaznaczyć oddział z prawidłowego roku szkolnego – w pierwszej kolejności dostępne są oddziały zarejestrowane na bieżący rok szkolny.

Następnie należy wybrać typ oddziału dodatkowego:

Z dostępnych opcji oddziałów dodatkowych należy wybrać oddział do którego chcemy przypisać uczniów.

Pola oddział nie można edytować – wyświetlają się w nim oddziały spełniające wcześniej wybrane kryteria (rok szkolny, typ oddziału dodatkowego). W przypadku braku oddziału należy się upewnić, że oddział został zarejestrowany na liście oddziałów w module Oddziały, zakładka Dodatkowe.

Następnie należy wybrać z kalendarza datę rozpoczęcia uczęszczania wybranej grupy uczniów do danego oddziału.

Daty zakończenia przypisania do oddziału nie można wprowadzić z wyprzedzeniem, w przypadku przypisywania uczniów do oddziału w aktualnym roku szkolnym nie należy uzupełniać tej daty.

Po dokonaniu wyboru szczegółów oddziału, do którego przypisujemy uczniów, należy kliknąć pole zapisz wszystkie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-130.png .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.

Możliwe jest wyszukanie uczniów przypisanych do danego oddziału za pomocą filtrów znajdujących się po prawej stronie aplikacji.

W otwartym oknie filtrowania należy zaznaczyć dane, jakie chcemy wyszukać:

Na dole wyświetlanego okna korzystamy z przycisku wyszukaj  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-134.png

Na liście uczniów pojawią się nazwiska osób przypisanych do wskazanego oddziału: