Grupowe przypisanie uczniów do oddziału dodatkowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału dodatkowego

Aby poprawnie przypisać uczniów do oddziału dodatkowych w aktualnym roku szkolnym należy najpierw zweryfikować:

  • Czy są poprawnie zarejestrowane oddziały dodatkowe na aktualny rok szkolny, do których będą przypisywani uczniowie,
  • Czy wszyscy przypisywani do oddziału dodatkowego uczniowie mają rozpoczętą naukę.
  • Przy przypisaniu do oddziału dodatkowego Przygotowawczego i Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych należy zweryfikować czy uczniowie mają wykazane dane dotyczące Miejsca zamieszkania.

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału wykonywane jest z LISTY UCZNIÓW w module UCZNIOWIE.

Okno z widokiem na kategorię uczniowie, z listą uczniów do grupowego przypisania ich do oddziału dodatkowego

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście uczniów, a następnie kliknąć MENU: przycisk menu .

Z podanych opcji wskazać PRZYPISZ DO ODDZIAŁU DODATKOWEGO:

Okno z widokiem na wybrane opcje w rozwiniętym menu, w tym przypisz do oddziału dodatkowego .

Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę – strony widoczne są w prawym dolnym rogu: Widok na miejsce ilości pozycji wyświetlanych na jednej stronie wyszukiwania, z możliwością przejścia do kolejnej strony

można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

UWAGA: W przypadku błędnie zaznaczonego ucznia, można usunąć taką osobę z listy osób, które chcemy przypisać do danego oddziału.

okno z widokiem na przycisk przypisania do oddziału dodatkowego, w rozwijanym menu

Po wybraniu opcji PRZYPISZ DO ODDZIAŁU DODATKOWEGO wyświetli się formularz, w którym należy wskazać oddział, do którego będą przypisani wybrani uczniowie:

Widok na formularz formularz, w którym należy wskazać oddział, do którego będą przypisani wybrani uczniowie.

Wybierając oddział należy zwrócić uwagę, aby zaznaczyć oddział z prawidłowego roku szkolnego – w pierwszej kolejności dostępne są oddziały zarejestrowane na bieżący rok szkolny.

Widok na formularz przypisania uczniów do oddziału dodatkowego z polem wyboru roku szkolnego i zakresu dat

Następnie należy wybrać typ oddziału dodatkowego:

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału dodatkowego z wyborem typu oddziału dodatkowego

Z dostępnych opcji oddziałów dodatkowych należy wybrać oddział do którego chcemy przypisać uczniów.

Pola ODDZIAŁ nie można edytować – wyświetlają się w nim oddziały spełniające wcześniej wybrane kryteria (rok szkolny, typ oddziału dodatkowego). W przypadku braku oddziału należy się upewnić, że oddział został zarejestrowany na liście oddziałów w module ODDZIAŁY, zakładka DODATKOWE.

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału dodatkowego z polem wyboru oddziału

Następnie należy wybrać z kalendarza datę rozpoczęcia uczęszczania wybranej grupy uczniów do danego oddziału.

DATY ZAKOŃCZENIA  przypisania do oddziału nie można wprowadzić z wyprzedzeniem, w przypadku przypisywania uczniów do oddziału w aktualnym roku szkolnym nie należy uzupełniać tej daty.

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału dodatkowego wraz z uzupełnieniem pola dat

Po dokonaniu wyboru szczegółów oddziału, do którego przypisujemy uczniów, należy kliknąć pole ZAPISZ WSZYSTKIE .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na ZIELONY KOLOR.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znak KRZYŻYK w prawym górnym rogu okna.

Widok formularza z poprawnie przypisanymi uczniami do oddziału dodatkowego

Możliwe jest wyszukanie uczniów przypisanych do danego oddziału za pomocą filtrów znajdujących się po prawej stronie aplikacji.

Okno z widokiem na filtry w panelu bocznym przy liście uczniów, z możliwością wyszukania konkretnego przypisania

W otwartym oknie filtrowania należy zaznaczyć dane, jakie chcemy wyszukać:

Okno z widokiem na możliwe do wybrania filtry wyszukiwania

Na dole wyświetlanego okna korzystamy z przycisku WYSZUKAJ.

Na liście uczniów pojawią się nazwiska osób przypisanych do wskazanego oddziału:

Okno z widokiem na wyfiltrowane dane, wskazanaego oddziału