Grupowe przypisanie uczniów do oddziału podstawowego