Grupowe dodawanie okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu

Data ostatniej aktualizacji: 13.07.2020

Szkoła – Uczniowie – Grupowe dodawanie okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu

Aby poprawnie grupowo dodać okres i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu należy wcześniej zweryfikować:

  • Czy wszyscy uczniowie mają rozpoczętą naukę,
  • Czy uczniowie są poprawnie przypisani do oddziału podstawowego.

Grupowe dodawanie okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu wykonywane jest z zakładki Oddziały Oddziały podstawowe.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł Oddziały – podstawowe.

Następnie należy przejść do zakładki Przypisania i z prawej strony należy wybrać zakładkę Otwarte. Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy wprowadzić dodanie okresu i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu.

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/word-image-1.png  . Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas grupowej rejestracji danych.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć menu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/word-image-2.png  .

Pojawi się lista z której należy wybrać  i z kolejnej Listy należy wybrać konkretną Daną dziedzinową .

Dodaj miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu wyświetli się formularz, w którym należy wskazać formę, miejsce i okres odbywania praktycznej nauki zawodu, które będą przypisane wskazanej grupie uczniów.

Po wprowadzeniu szczegółów należy kliknąć w .

W przypadki rezygnacji z rejestracji danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk X znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat: