Grupowe dodawanie okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu

Data ostatniej aktualizacji: 13.07.2020

Szkoła – Uczniowie – Grupowe dodawanie okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu

Aby poprawnie grupowo dodać okres i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu należy wcześniej zweryfikować:

  • Czy wszyscy uczniowie mają rozpoczętą naukę,
  • Czy uczniowie są poprawnie przypisani do oddziału podstawowego.

Grupowe dodawanie okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu wykonywane jest z zakładki ODDZIAŁY- ODDZIAŁY PODSTAWOWE.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł ODDZIAŁY PODSTAWOWE.

Okno z widokiem na wybór konkretnego oddziału podstawowego z listy zarejestrowanych oddziałów podstawowych w aplikacji SIO

Następnie należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i z prawej strony należy wybrać zakładkę OTWARTE. Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy wprowadzić dodanie okresu i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu.

Okno z widokiem na grupowo zaznaczonych uczniów w zakładce przypisania i dodania im okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu.

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu  Widok na dolny pasek pokazujący ilość pozycji na jednej stronie wyszukiwania wyników, z możliwością przejścia do kolejnej  . Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas grupowej rejestracji danych.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć MENUprzycisk menu  .

Pojawi się lista z której należy wybrać  DODAJ DANĄ DZIEDZINOWĄ i z kolejnej Listy należy wybrać konkretną Daną dziedzinową MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYCZNEJ NAUKI… .

Okno z widokiem na zakładkę przypisania i dodanie danej dziedzinowej a następnie miejsca obywania praktycznej nauki zawodu

DODAJ MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU wyświetli się formularz, w którym należy wskazać formę, miejsce i okres odbywania praktycznej nauki zawodu, które będą przypisane wskazanej grupie uczniów.

Okno z widokiem na formularz dodania miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu z polami do uzupełnienia

Po wprowadzeniu szczegółów należy kliknąć w ZAPISZ.

W przypadki rezygnacji z rejestracji danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk KRZYŻYK znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Widok poprawnie zapisanej grupowej informacji o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat:

POPRAWNIE WYSŁANO 4 Z 4.