Grupowe dodawanie okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Uczniowie – Grupowe dodawanie okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu

Aby poprawnie grupowo dodać okres i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu należy wcześniej zweryfikować:

  • Czy wszyscy uczniowie mają rozpoczętą naukę,
  • Czy uczniowie są poprawnie przypisani do oddziału podstawowego.

Grupowe dodawanie okresu i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu wykonywane jest z Listy uczniów w module Uczniowie.

Przed rozpoczęciem należy wyszukać oddział za pomocą filtra znajdującego z prawej strony obok Listy uczniów.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście , następnie kliknąć menu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-674.png dostępne w prawym górnym rogu okna i z podanych opcji wybrać Dodaj miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu.

Po kliknięciu w Dodaj miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu wyświetli się formularz, w którym należy wskazać formę, miejsce i okres odbywania praktycznej nauki zawodu, które będą przypisane wskazanej grupie uczniów.

Po wprowadzeniu szczegółów należy kliknąć w https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-685.png .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którym nie zostały przypisane prawidłowo miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu będą oznaczeni na czerwony kolor.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.