Grupowe dodanie uzyskania dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

Grupowe dodanie informacji – Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Aby poprawnie dodać informacje o Uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej należy zweryfikować czy wybrani uczniowie posiadają przypisanie do oddziału podstawowego ze statusem “ukończył szkołę”.

Grupowe dodanie informacji o Uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej wykonywane jest z listy uczniów w module uczniowie.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział, do którego byli przypisani uczniowie, którym należy dodać informacje o uzyskaniu dyplomu.

W module Uczniowie po prawej stronie w filtrach, należy wybrać: rok szkolny, typ oddziału, oddział podstawowy i status „Zakończone przypisania”:

następnie kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-313.png  .

Wyświetli się lista uczniów, którzy mają zakończone przypisanie do danego oddziału, następnie należy zaznaczyć uczniów, którym dodamy informacje o Uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej.

 Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę, strony widoczne są w prawym dolnym rogu

można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

W prawym, górnym rogu okna aplikacji SIO, należy kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-316.png  .

Z podanej listy należy wybrać Dodaj informację o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej.

Wyświetli się okno, które umożliwia dodanie informacji o uzyskaniu dyplomu wybranym uczniom. Należy wybrać jedna z dostępnych opcji TAK lub NIE.

Następnie kliknąć przycisk ZAPISZ WSZYSTKIE.

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor.

Uczniowie, którym nie została dodana poprawie informacja o uzyskaniu dyplomu zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Błędne wykazanie informacji o uzyskaniu dyplomu można modyfikować lub usunąć.

Należy wybrać danego ucznia z listy uczniów, wejść w zakładkę DANE DZIEDZINOWE

przy danych Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej kliknąć opcję menu i odpowiednią funkcję MODYFIKUJ lub USUŃ.

Po wybraniu opcji USUŃ pojawi się komunikat:

Poprawnie zatwierdzona operacja, zostanie potwierdzona komunikatem:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-323.png