Grupowe dodanie miejsca zamieszkania

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Uczeń – miejsce zamieszkania – rejestracja

Grupowe dodanie miejsca zamieszkania

Formularz miejsce zamieszkania należy uzupełniać tylko w przypadku uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły. Jeśli uczeń został zarejestrowany w celu wykazania np. obowiązku szkolnego nie należy wypełniać tego formularza.

Aby dodać miejsce zamieszkania należy najpierw wejść w zakładkę .

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście uczniów, a następnie kliknąć menu: .

Z podanych opcji należy wybrać: DODAJ MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

Pojawi się okno, w którym należy wypełnić wymagane pola:

 • Kraj
 • Miejscowość :
  • Województwo
  • Powiat
  • Gmina
  • Miejscowość

W formularzu należy zaznaczyć miejsce zamieszkania uczniów (nie zameldowania). W przypadku uczniów mieszkających w kraju, z rozwijalnych list należy wybrać:

 • Województwo
 • Powiat
 • Gminę
 • Miejscowość

W przypadku uczniów, którzy mieszkają za granicą należy wybrać z listy rozwijalnej Państwo i ręcznie wpisać nazwę miejscowości, w której mieszkają.

Po wprowadzeniu wymaganych danych należy zapisać formularz używając przycisku .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor, a etykieta na liście uczniów zmieni swój kolor na niebieski.