Grupowa rejestracja obowiązku nauki

Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

JST – GRUPOWA REJESTRACJA OBOWIĄZKU NAUKI

Grupowe dodanie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki ucznia wykonywane jest z listy uczniów w module uczniowie.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście, następnie kliknąć menu dostępne w prawym górnym rogu okna i wybrać Rozpocznij obowiązek nauki.

Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę, strony widoczne są w prawym dolnym rogu. 

Strzałką można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane.

Po kliknięciu Rozpocznij obowiązek nauki wyświetli się formularz, w którym należy wskazać spełnienie lub niespełnienie obowiązku nauki dla wybranych uczniów z listy.

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy kliknąć przycisk zapisz wszystkie.

Poprawne dodanie obowiązku nauki będzie potwierdzone komunikatem na dole strony:

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.

Po uzupełnieniu danych dotyczących obowiązku nauki etykieta podświetli się na niebiesko