Grupowa rejestracja obowiązku nauki

Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

JST – GRUPOWA REJESTRACJA OBOWIĄZKU NAUKI

Grupowe dodanie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki ucznia wykonywane jest z listy uczniów w module uczniowie.

Okno z widokiem na grupowe zaznaczenie wybranych uczniów z listy uczniów programu SIO

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście, następnie kliknąć menu przycisk menu dostępne w prawym górnym rogu okna i wybrać Rozpocznij obowiązek nauki.

Okno z widokiem na wybór grupowego rozpoczęcia nauki uczniów

Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę, strony widoczne są w prawym dolnym rogu. Widok ilości wyświetlanych pozycji na jednej stronie programu SIO

Strzałką można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane.

Po kliknięciu Rozpocznij obowiązek nauki wyświetli się formularz, w którym należy wskazać spełnienie lub niespełnienie obowiązku nauki dla wybranych uczniów z listy.

Okno z widokiem na formularz dodania obowiązku nauki dla zaznaczonej grupy osób z przyciskiem zapisz wszystkie

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy kliknąć przycisk zapisz wszystkie.

Poprawne dodanie obowiązku nauki będzie potwierdzone komunikatem na dole strony: Widok na komunikat poprawnie wysłano 6 z 6

Okno z widokiem na prawidłowe dodanie grupowego obowiązku nauki

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.

Okno z widokiem na wyjście z grupowego dodania obowiązku nauki

Po uzupełnieniu danych dotyczących obowiązku nauki etykieta podświetli się na niebiesko etykieta tarcza - obowiązek przedszkolny i obowiązek szkolny