Grupowa rejestracja awansu zawodowego

Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2020

JST – Nauczyciele – awans zawodowy Grupowa rejestracja awansu zawodowego

Aby dokonać Grupowej rejestracji awansu zawodowego należy wejść w moduł NAUCZYCIELE, a następnie wybrać nauczycieli, którym chcemy wykazać awans.

Można wybrać wszystkich nauczycieli na stronie zaznaczając checkbox na górze okna , albo tylko niektórych zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach. Jeśli lista nauczycieli ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu)  strona pierwsza z dziesięciu  można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę nauczycieli – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane. W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać  menu ( znak przycisk menu), a potem Dodaj awans zawodowy. okno z widokiem na wybraną listę nauczycieli którym należy zarejestrować awans zawowdowy

Pojawi się formularz w którym należy wybrać stopień awansu i wpisać datę uzyskania stopnia awansu widniejącą na Akcie nadania.

okno z widokiem na formularz wprowadzenia stopnia awansu i daty jego uzyskania Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć ZAPISZ WSZYSTKIE.

Na zielono wyświetli się lista nauczycieli, którym prawidłowo dodano awans.

okno z widokiem na listę nauczycieli którym dodano awans zawodowy Po wysłaniu danych należy zamknąć okienko znakiem „x” znajdującym się w prawym górnym rogu.