Grupowa rejestracja awansu zawodowego

Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2020

JST – NAUCZYCIELE – AWANS ZAWODOWY – GRUPOWA REJESTRACJA

Aby dokonać grupowej rejestracji awansu zawodowego należy wejść w moduł Nauczyciele, a następnie wybrać nauczycieli, którym chcemy wykazać awans.

Można wybrać wszystkich nauczycieli na stronie zaznaczając checkbox na górze okna  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-302.png , albo tylko niektórych zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach. Jeśli lista nauczycieli ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu)  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-304.png  można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę nauczycieli – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane. W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać menu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/word-image-305.png , a potem Dodaj awans zawodowy.

Pojawi się formularz w którym należy wybrać stopień awansu i wpisać datę uzyskania stopnia awansu widniejącą na Akcie nadania.

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć .

Na zielono wyświetli się lista nauczycieli, którym prawidłowo dodano awans.

Po wysłaniu danych należy zamknąć okienko znakiem „x” znajdującym się w prawym górnym rogu.