Formularz zgłoszeniowy

Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2019

Instrukcja korzystania z formularza zgłoszeniowego

W celu zgłoszenia problemu technicznego lub zadania pytania merytorycznego należy skorzystać z przycisku POMOC dostępnego po zalogowaniu się w systemie SIO w panelu bocznym po lewej stronie:

Po kliknięciu zakładki POMOC otworzy się „Formularz zgłoszeniowy” do którego zaczytają się automatycznie podstawowe dane osoby zalogowanej w systemie.

Kolejnym krokiem jest wybranie prawidłowej kategorii i podkategorii zgłoszenia:

Po wskazaniu odpowiedniej kategorii i podkategorii zgłoszenia należy opisać zaistniały problem techniczny lub zadać pytanie merytorycznie w polu „Opis zgłoszenia”:

Następnie jeśli to konieczne należy dodać pliki ze zrzutami ekranu przedstawiającymi problem w aplikacji poprzez ich przeciągnięcie w pole „Załączniki” lub wybranie plików przez kliknięcie w przycisk „przeglądaj”:

Tak utworzone zgłoszenie techniczne lub pytanie merytoryczne należy przesłać używając przycisku „Utwórz”.

Po utworzeniu zgłoszenia, na adres mailowy powiązany z loginem do SIO osoby zgłaszającej problem/zadającej pytanie wpłynie wiadomość z indywidulanym numerem zgłoszenia:

Jeżeli zgłoszenie zmieni status wpłynie kolejna wiadomość na e-mail z informacją o zmianie statusu zgłoszenia.

Po otrzymaniu informacji o zmianie statusu zgłoszenia należy zalogować się do aplikacji SIO, odszukać zgłoszenie i odczytać treść udzielonej odpowiedzi.

Aby odnaleźć zgłoszenie należy kliknąć przycisk POMOC w aplikacji SIO

Otworzy się formularz zgłoszeniowego w którym należy kliknąć w zakładkę „ZGŁOSZENIA” znajdującą się prawym górnym rogu ekranu:

Po kliknięciu w ZGŁOSZENIA rozwinie się lista wyboru z której należy wybrać „Moje zgłoszenia”

Kolejnym krokiem jest zmiana wyboru wyszukiwania zgłoszeń z „Otwarte zgłoszenia” na „Dowolny status”:

Wyświetli się lista wszystkich zgłoszeń wraz ze statusami:

W celu odczytania odpowiedzi należy z listy wybrać wskazany numer zgłoszenia i kliknąć w wybrany wpis/numer zgłoszenia.

Po wybraniu zgłoszenia wyświetli się treść zgłaszanego problemu /zadanego pytania oraz odpowiedź na zgłoszenie:

Jeżeli odpowiedź nie rozwiązała problemu należy odpowiedzieć w zgłoszeniu używając pola „Dodaj komentarz do tego zgłoszenia…”

Aby wysłać odpowiedź należy kliknąć przycisk  . Odpowiedź zostanie przesłana do osoby rozpatrującej/zajmującej się zgłoszeniem, a zgłoszenie ponownie zmieni status.

Zgłoszenie powinno zawierać pojedynczy problem techniczny lub pytanie merytoryczne, a komentarze do zgłoszenia powinny dotyczyć tylko i wyłącznie zgłoszonego problemu.

Kolejne problemy techniczne lub pytania merytorycznie należy zgłaszać jako nowe zgłoszenie.