Etykiety na liście uczniów

Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2020

Etykiety na liście uczniów

Na liście uczniów znajduje się kolumna Etykiety, w której wyświetlają się informacje dotyczące danych wpisanych uczniowi w bieżącym roku szkolnym. W zależności od rodzaju etykiety może ona podświetlać się na czerwono lub na niebiesko.

Etykiety mówiące o niespójnościach mogą być tylko szare lub czerwone. Kolor szary informuje, że wszystkie dane wpisane są poprawnie, a czerwony, że wystąpiły jakieś niezgodności.

– brak przypisania w nauce

Etykieta jest czerwona, kiedy w bieżącym roku szkolnym uczeń ma wpisany okres nauki, a nie jest przypisany do oddziału podstawowego lub do oddziału dodatkowego (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze).

– brak orzeczenia/opinii w przypisaniu

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń jest przypisany do oddziału specjalnego, ale nie ma wpisanego orzeczenia lub kiedy okres obowiązywania orzeczenia nie pokrywa w całości wszystkich lat, kiedy uczeń ma przypisanie do takiego oddziału.

– uczeń niezweryfikowany w PESEL

Etykieta jest czerwona, kiedy dane identyfikacyjne ucznia nie są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

– brak orzeczenia w przedłużonym okresie nauki

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń w roku poprzednim miał wykazany przedłużony okres nauki, w bieżącym roku został przypisany do oddziału na tym samym poziomie, a nie ma wpisanego orzeczenia.

– niezweryfikowane orzeczenie/opinia

Etykieta jest czerwona, kiedy orzeczenie/opinia nie zostały dodane z takimi samymi danymi jakie wpisała poradnia.

– niezamknięty okres obowiązku szkolnego/przedszkolnego

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń ma w szkole wykazne spełnianie obowiązku szkolnego/przedszkolnego, a szkoła przestała być szkołą obwodową.

– brak okresu obowiązywania orzeczenia

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń ma dodane orzeczenie/opinię, ale nie został wpisany okres obowiązywania orzeczenia.

Etykiety mówiące o uzupełnionych danych mogą być tylko szare lub niebieskie. Kolor szary informuje o braku wprowadzonych danych, a niebieski o ich uzupełnieniu.

– nauka ucznia

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma dodany okres nauki.

– przypisanie – oddział podstawowy

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń jest przypisany do oddziału podstawowego na bieżący rok.

– przypisanie – oddział dodatkowy

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń jest przypisany do oddziału dodatkowego na bieżący rok.

– obowiązek szkolny

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wykazane spełnianie obowiązku szkolnego.

– obowiązek przedszkolny

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wykazane spełnianie obowiązku przedszkolnego.

– pozostałe dane dziedzinowe

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisane dane dziedzinowe inne niż zgłoszenie do egzaminu, zajęcia dodatkowe w szkole lub pomoc materialna.

– dowożenie

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wykazane dowożenie bez daty zakończenia w aktualnym roku szkolnym.

– zajęcia dodatkowe w szkole

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisane zajęcia dodatkowe.

– pomoc materialna

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma dodaną pomoc materialną.

– orzeczenie/opinia

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma dodane orzeczenie/opinię.

– miejsce zamieszkania

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisane miejsce zamieszkania.

– wypadek

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisany wypadek.

– laureat/finalista olimpiady/konkursu

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisany tytuł laurata lub finalisty.

– zgłoszenie do egzaminu

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń został zgłoszony do egzaminu.

– zakończona nauka

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma zakończony okres nauki.

– absolwent

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma zakończone przypisanie ze statusem „ukończył szkołę”.