Etykiety na liście uczniów

Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2021

Etykiety na liście uczniów

Na liście uczniów znajduje się kolumna Etykiety, w której wyświetlają się informacje dotyczące danych wpisanych uczniowi w bieżącym roku szkolnym. W zależności od rodzaju etykiety może ona podświetlać się na czerwono lub na niebiesko.

Okno z widokiem na wszystkie etykiety przy wprowadzonych wpisach w programie SIO

Etykiety mówiące o niespójnościach mogą być tylko szare lub czerwone. Kolor szary informuje, że wszystkie dane wpisane są poprawnie, a czerwony, że wystąpiły jakieś niezgodności.

etykieta - poprawne przypisania w nauce etykieta - brak przypisania w nauce – brak przypisania w nauce

Etykieta jest czerwona, kiedy w bieżącym roku szkolnym uczeń ma wpisany okres nauki, a nie jest przypisany do oddziału podstawowego lub do oddziału dodatkowego (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze).

etykieta-poprawnie dodane orzeczenie/opinia w przypisaniu etykieta- brak orzeczenia/opinii w przypisaniu – brak orzeczenia/opinii w przypisaniu

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń jest przypisany do oddziału specjalnego, ale nie ma wpisanego orzeczenia lub kiedy okres obowiązywania orzeczenia nie pokrywa w całości wszystkich lat, kiedy uczeń ma przypisanie do takiego oddziału.

etykieta- uczeń poprawnie zweryfikowany w PESEL etykieta- uczeń niezweryfikowany w PESEL – uczeń niezweryfikowany w PESEL

Etykieta jest czerwona, kiedy dane identyfikacyjne ucznia nie są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.

etykieta-poprawnie dodane orzeczenie w przedłużonym okresie nauki etykieta- brak orzeczenia w przedłużonym okresie nauki – brak orzeczenia w przedłużonym okresie nauki

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń w roku poprzednim miał wykazany przedłużony okres nauki, w bieżącym roku został przypisany do oddziału na tym samym poziomie, a nie ma wpisanego orzeczenia.

etykieta- poprawnie zweryfikowane orzeczenie/opinia etykieta- niezweryfikowane orzeczenie/opinia – niezweryfikowane orzeczenie/opinia

Etykieta jest czerwona, kiedy orzeczenie/opinia nie zostały dodane z takimi samymi danymi jakie wpisała poradnia.

etykieta- poprawnie zamknięty okres obowiązku szkolnego/przedszkolnego etykieta- niezamknięty okres obowiązku szkolnego/przedszkolnego – niezamknięty okres obowiązku szkolnego/przedszkolnego

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń ma w szkole wykazne spełnianie obowiązku szkolnego/przedszkolnego, a szkoła przestała być szkołą obwodową.

etykieta- poprawnie dodany okres obowiązywania orzeczenia etykiety- brak okresu obowiązywania orzeczenia – brak okresu obowiązywania orzeczenia

Etykieta jest czerwona, kiedy uczeń ma dodane orzeczenie/opinię, ale nie został wpisany okres obowiązywania orzeczenia.

Etykiety mówiące o uzupełnionych danych mogą być tylko szare lub niebieskie. Kolor szary informuje o braku wprowadzonych danych, a niebieski o ich uzupełnieniu.

etykieta- brak dodania nauki ucznia etykieta- poprawnie dodana nauka ucznia – nauka ucznia

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma dodany okres nauki.

etykieta- brak przypisania - oddział podstawowy etykieta- dodane przypisanie - oddział podstawowy – przypisanie – oddział podstawowy

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń jest przypisany do oddziału podstawowego na bieżący rok.

etykieta-brak przypisania - oddział dodatkowy etykieta-dodano przypisanie - oddział dodatkowy – przypisanie – oddział dodatkowy

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń jest przypisany do oddziału dodatkowego na bieżący rok.

etykieta-brak obowiązku szkolnego etykieta- dodano obowiązek szkolny – obowiązek szkolny

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wykazane spełnianie obowiązku szkolnego.

etykieta- brak obowiązku przedszkolnego etykieta- dodano obowiązek przedszkolny – obowiązek przedszkolny

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wykazane spełnianie obowiązku przedszkolnego.

etykieta- brak pozostałych danych dziedzinowych etykieta- dodane pozostałe dane dziedzinowe – pozostałe dane dziedzinowe

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisane dane dziedzinowe inne niż zgłoszenie do egzaminu, zajęcia dodatkowe w szkole lub pomoc materialna.

etykieta- brak dowożenia etykieta - dodane dowożenie – dowożenie

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wykazane dowożenie bez daty zakończenia w aktualnym roku szkolnym.

etykieta- brak zajęć dodatkowych w szkole etykieta- dodane zajęcia dodatkowe w szkole – zajęcia dodatkowe w szkole

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisane zajęcia dodatkowe.

etykieta- brak dodania pomocy materialnej etykieta- dodana pomoc materialna – pomoc materialna

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma dodaną pomoc materialną.

etykieta- brak orzeczenia/opinii etykieta- dodane orzeczenie/opinia – orzeczenie/opinia

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma dodane orzeczenie/opinię.

etykieta-brak dodanego miejsca zamieszkania etykieta- dodane miejsce zamieszkania – miejsce zamieszkania

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisane miejsce zamieszkania.

etykieta- brak wypadku etykieta- dodany wypadek – wypadek

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisany wypadek.

etykieta- brak dodania spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej etykieta- dodany spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej –  spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej –stan na 30 września

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń na wykazane spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej na stan 30 września.

etykieta- brak dodania laureata/finalisty olimpiady/konkursu etykieta- dodany laureat/finalista olimpiady/konkursu – laureat/finalista olimpiady/konkursu

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma wpisany tytuł laureata lub finalisty.

etykieta- brak zgłoszenia do egzaminu etykieta- dodane zgłoszenie do egzaminu – zgłoszenie do egzaminu

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń został zgłoszony do egzaminu.

etykieta- brak zakończonej nauki etykieta- dodana zakończona nauka – zakończona nauka

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma zakończony okres nauki.

etykieta- brak dodania absolwenta/ ukończenia szkoły etykieta- dodany absolwent/ ukończenie szkoły – absolwent

Etykieta jest niebieska, kiedy uczeń ma zakończone przypisanie ze statusem „ukończył szkołę”.