Etykiety na liście uczniów

Etykiety na liście uczniów

Na liście uczniów znajduje się kolumna Etykiety, w której wyświetlają się informacje dotyczące wskazanego ucznia. Etykiety informują o bieżącym stanie danych dziedzinowych danego ucznia.

Informują o:

– braku przypisania do oddziału podstawowego lub dodatkowego przy jednoczesnej otwartej nauce ucznia

– niezweryfikowaniu ucznia w PESEL

–wypełnionej nauce ucznia

–przypisaniu ucznia do oddziału podstawowego

–przypisaniu ucznia do oddziału dodatkowego

– realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego

– realizacji przez ucznia obowiązku przedszkolnego

– bycia absolwentem

Etykiety dzielą się na aktywne i nieaktywne. Etykiety nieaktywne są oznaczone kolorem szarym – oznacza to, że nie zostały spełnione warunki aktywności danej etykiety. Wprowadzenie uczniowi danych dziedzinowych skutkuje uaktywnieniem etykiety:

Aktywność oznaczana jest kolorem – czerwonym lub niebieskim. Kolor niebieski oznacza uzupełnienie jakiejś danej – np. uzupełnienie nauki ucznia, czy przypisanie ucznia do oddziału podstawowego.

Kolor czerwony informuje o tzw. niespójności, gdy nie zostały uzupełnione wszystkie dane dziedzinowe – np. jeśli uczniowi została uzupełniona nauka ucznia powinien on być również przypisany do oddziału podstawowego lub dodatkowego. Jeśli nie zostanie uzupełniona taka informacja w kolumnie etykiet zostanie oznaczona etykietą . Etykieta świadczy o niezweryfikowaniu danych identyfikacyjnych wskazanego ucznia w zbiorze PESEL.