Etykiety dotyczące nauczycieli

Etykiety dotyczące nauczycieli

Przy nauczycielach wyświetlają się etykiety dotyczące danych im wpisanych w bieżącym roku szkolnym. W zależności od rodzaju etykiety znajduje się ona na liście nauczycieli, liście umów lub w karcie nauczyciela. Może ona podświetlać się na czerwono lub na niebiesko.

Etykiety mówiące o niespójnościach mogą być tylko szare lub czerwone. Kolor szary informuje, że wszystkie dane wpisane są poprawnie, a czerwony, że wystąpiły jakieś niezgodności.

– nauczyciel niezweryfikowany w PESEL

Etykieta jest czerwona, kiedy dane identyfikacyjne nauczyciela nie są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– niekompletna umowa

Etykieta jest czerwona, kiedy nauczyciel nie ma dodanego tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązków lub kiedy nie wypełniają one całego roku szkolnego. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– brak zarejestrowanych umów

Etykieta jest czerwona, kiedy nauczyciel nie ma zarejestrowanych w systemie żadnych umów. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– umowa zawiera niespójności

Etykieta jest czerwona, kiedy kiedy nauczyciel nie ma dodanego tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązków lub kiedy nie wypełniają one całego roku szkolnego. Etykieta jest widoczna na Liście umów i po wejściu w zakładkę Zatrudnienie w karcie nauczyciela.

– niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć

Etykieta jest czerwona, kiedy liczba godzin obowiązków nauczyciela nie jest równa liczbie godzin wykazanej w tygodniowym wymiarze zajęć. Etykieta jest widoczna po wejściu w zakładkę Zatrudnienie w karcie nauczyciela.

– okres tygodniowego wymiaru zajęć nie jest w całości wypełniony przez okresy obowiązków

Etykieta jest czerwona, kiedy okres tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela nie jest w całości wypełniony przez okresy obowiązków. Etykieta jest widoczna po wejściu w zakładkę Zatrudnienie w karcie nauczyciela.

– wymagana rejestracja daty przeniesienia

Etykieta świeci się na czerwono gdy data rozpoczęcia umowy, z określoną formą zatrudnienia,  jest wcześniejsza od daty rozpoczęcia działalności placówki.

Możliwa jest rejestracja daty przeniesienia tylko dla umowy z określoną formą zatrudnienia.

Ponadto:

  1. Data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia umowy.
  2. Data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia działalności szkoły/placówki.
  3. Data przeniesienia nie może być późniejsza od daty zakończenia umowy.

Etykieta jest widoczna na Liście umów.

Etykiety mówiące o uzupełnionych danych mogą być tylko szare lub niebieskie. Kolor szary informuje o braku wprowadzonych danych, a niebieski o ich uzupełnieniu.

– zatrudnienie

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma dodaną umowę. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– awans zawodowy

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wprowadzony awans zawodowy. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– planowanie awansu zawodowego

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wprowadony planowany awans zawodowy. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– wykształcenie

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wprowadzone wykształcenie. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– staż pracy pedagogicznej

Etykieta jest niebieska, kiedy wprowadzone są lata stażu pedagogicznego nauczyciela. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– nieobecność

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wykazaną nieobecność. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– zajęcia dodatkowe

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wykazane zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– pozostałe dane nauczyciela

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wprowadzone dane dziedzinowe inne niż wykształcenie, staż pedagogiczny i ocena nauczyciela. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– ocena nauczyciela

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wpisaną ocenę. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

– stanowiska

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wykazane stanowisko. Etykieta jest widoczna na Liście umów.

– wynagrodzenia

Etykieta jest niebieska, kiedy do umowy wprowadzono sprawozdanie za wynagrodzenie. Etykieta jest widoczna na Liście umów.