Usunięcie

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność domów wczasów dziecięcych – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy w głównym oknie wybrać opcję „kosza” .

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z listy.