Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność domów wczasów dziecięcych – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy w głównym oknie wybrać opcję „kosza” przycisk kosz .

widok okna dane o działalności domu wczasów dziecięcych

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony przycisk usuń .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać przycisk anuluj .

widok okna z potwierdzeniem usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.

widok okna dane o działalności domu wczasów dziecięcych po usunięciu danych