Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność domów wczasów dziecięcych – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy w głównym oknie wybrać opcję „kosza” .

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.