Rejestracja

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność domów wczasów dziecięcych – rejestracja

Formularz dotyczący danych o działalności domu wczasów dziecięcych jest dostępny tylko dla Domu Wczasów Dziecięcych lub zespołów, które w swoim składzie zawierają Dom Wczasów Dziecięcych. Po kliknięciu na ikonę pojawi się dodatkowa tabela z dostępnymi podmiotami, które mogą raportować się w tym formularzu:

Aby wypełnić informacje dotyczące działalności domów wczasów dziecięcych należy wejść w boczne menu i wybrać moduł z podanych opcji wybrać zakładkę.

Wprowadzanie danych do systemu rozpoczyna się użyciem przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-11.png  znajdującego się na środku aplikacji.

Po wybraniu: Działalność Domu Wczasów Dziecięcych – otworzy się okno  danych zbiorczych dotyczących danych zbiorczych:

Przed wypełnieniem tabeli należy określić rok szkolny, którego dotyczą wprowadzane dane. Następnie należy wypełnić pozycje Liczba miejsc oraz Liczba turnusów.

Po uzupełnieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku . Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się na widocznym oknie.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png