Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność domów wczasów dziecięcych – rejestracja

W formularzu należy wprowadzić informacje o działalności DOMÓW WCZASÓW DZIECIĘCYCH.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy wybrać moduł  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-324.png  , a następnie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-57.png  .

Na górze strony może być konieczne wybranie typu danych zbiorczych, które będą wypełniane. Aby uzupełnić dane o domach wczasów dziecięcych należy wybrać zakładkę „Domy wczasów dziecięcych”.

Następnie należy wybrać rok szkolny, którego dotyczą wprowadzane dane i kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-60.png .

Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane.

Po uzupełnieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku .

Po na dole strony pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png