Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność domów wczasów dziecięcych – rejestracja

W formularzu należy wprowadzić informacje o działalności DOMÓW WCZASÓW DZIECIĘCYCH.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy wybrać moduł  moduł dane zbiorcze  , a następnie  moduł dane o działalności  .

Na górze strony może być konieczne wybranie typu danych zbiorczych, które będą wypełniane. Aby uzupełnić dane o domach wczasów dziecięcych należy wybrać zakładkę „Domy wczasów dziecięcych”.

okno dane o działalności domów wczasów dziecięcych z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego

Następnie należy wybrać rok szkolny, którego dotyczą wprowadzane dane i kliknąć  przycisk dodaj .

Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane. formularz dodaj dane o działalności domu wczasów dziecięcych

Po uzupełnieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku przycisk zapisz .

Po na dole strony pojawi się komunikat komunikat operacja zakończona pomyślnie

okno po wprowadzeniu danych o działalności domu wczasów dziecięcych