Modyfikacja

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność domów wczasów dziecięcych – modyfikacja

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od zaznaczenia roku szkolnego, który ma być zmodyfikowany:

Następnie aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w głównym oknie wejść ołówek: .

W formularzu można zmienić dane wprowadzone w kolumnach liczba miejsc i liczba turnusów.

Po uzupełnieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku

. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się na widocznym oknie.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png