Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność domów wczasów dziecięcych – modyfikacja

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od zaznaczenia roku szkolnego, który ma być zmodyfikowany: pole do wyboru danego roku szkolnego

Następnie aby dokonać modyfikacji należy w głównym oknie wybrać ołówek.

okno dane o działalności domu wczasów dziecięcych z zaznaczoną możliwością modyfikacji

W formularzu można zmienić dane dotyczące liczby miejsc i liczby turnusów.

formularz modyfikuj dane o działalności domu wczasów dziecięcych

Po uzupełnieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Poprawne przetworzenie formularza zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie