Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu

Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2019

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu – Rejestracja/ modyfikacja/usunięcie

Aby uzupełnić dane Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu należy wejść w moduł i następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu, oraz kliknąć przycisk .

Po kliknięciu funkcji otworzy się formularz do wypełnienia:

Należy uzupełnić pole Data uzyskania uprawnienia, oraz pole Uprawnienie jedną z dostępnych opcji:

  • trenera
  • instruktora
  • menadżera

Po wprowadzeniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png .

Wprowadzone dane można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, a następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

W przypadku chęci usunięcia danych z listy, należy skorzystać z opcji USUŃ.

Pojawi się komunikat:

Usunięcie danych należy potwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-73.png .

Poprawne usunięcie wpisu skutkuje pokazaniem się informacji na dole ekranu: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu.