Do którego składnika wpisać wynagrodzenie z KP Art. 188?

Za czas nieobecności z powodu opieki nad dzieckiem zdrowym (art. 188 KP) przysługuje wynagrodzenia obliczane jak za urlop wypoczynkowy. Ponieważ wynagrodzenia wykazuje się za rok albo za osiem miesięcy można tą kwotę doliczyć do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy proszę również doliczyć do składniku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.