Do jakiego oddziału przedszkolnego należy przydzielić 3-4 letnie oraz 5-6 letnie?

Przedszkole powinno posiadać dwa etapy edukacyjne: nauczanie w oddziale “poniżej O” dedykowany dla 3,4,5 latków oraz “oddział O” dla dzieci 6 letnich.