Do czego służy w aplikacji zakładka: Użytkownicy?

W zakładce Użytkownicy będą znajdowały się wszystkie wnioski, które: zostały pozytywnie rozpatrzone i pozyskano dane dostępowe; wygasły z powodu daty ważności upoważnienia; zostały cofnięte z określonej przyczyny. W zakładce tej kierownicy placówek oświatowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego mogą dokonać cofnięcia upoważnienia konkretnej osobie.