Do czego służy opcja “usuń ucznia” ?

Przycisk “usuń ucznia” dedykowana jest dla omyłkowo zarejestrowanych uczniów w bazie danych.

Np. uczeń zarejestrowany w szkole podstawowej, zamiast w przedszkolu w ramach tego samego zespołu lub nauczyciel zarejestrowany jako uczeń.