Dlaczego z poziomu samodzielnej placówki SOW są do wykazania tylko opinie o potrzebie wczesnego wspomagania?

Zgodnie z art. 16 ustawy o SIO – specjalny ośrodek wychowawczy wykazuje podstawę pobytu w ośrodku, którą może być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wniosek rodziców. Powyższe należy wykazać w zakładce „Pobyt”, nie w zakładce “Orzeczenia/opinie”.

W przypadku SOW podawanie szczegółowych danych dot. każdego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest wymagane.

W zakładce „Orzeczenia/opinie” dostępna jest do wykazania tylko opinia o potrzebie wczesnego wspomagania ze względu na możliwość organizowania przez SOW wczesnego wspomagania rozwoju.