Dlaczego po włączeniu gimnazjum do innej placówki nie widzę na liście wszystkich uczniów?

W przypadku włączenia lub przekształcenia gimnazjum dane uczniów gimnazjum nie zostaną automatycznie przeniesione (zmigrowane) przez system. Uczniów tych należy wprowadzić ponownie.