Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

DANE ZBIORCZE

Pomieszczenia – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych, w tym celu należy kliknąć znak menu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-27.png  i wybrać opcję USUŃ.

Po zaznaczeniu usunięcia, pojawi się komunikat, który należy zatwierdzić przyciskiem

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: . Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.