Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

DANE ZBIORCZE

Pomieszczenia – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych, w tym celu należy kliknąć znak menu przycisk menu  i wybrać opcję USUŃ.

widok okna infrastruktura - pomieszczenia z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po zaznaczeniu usunięcia, pojawi się komunikat, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

widok okna infrastruktura - pomieszczenia po usunięciu wybranych danych