Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność internatu/bursy – USUNIĘCIE

Aby usunąć wprowadzone dane należy w głównym oknie wybrać motyw kosza

okno dane o działalności internatu bursy z wprowadzonymi danymi

Automatycznie otworzy się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych

okno do potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Po wykonaniu operacji usunięcia danych wyświetli się pusty formularz.

okno dane o działalności internatu bursy po usunięciu wpisu