Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność internatu/bursy – USUNIĘCIE

Aby usunąć wprowadzone dane należy w głównym oknie wybrać motyw kosza

Automatycznie otworzy się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png

Po wykonaniu operacji usunięcia danych wyświetli się pusty formularz.