Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność internatu/bursy – MODYFIKACJA

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w głównym oknie wybrać motyw ołówka . Automatycznie otworzy się okno, w którym można nanieść poprawki.

Można odpowiednio:

  • usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą x znajdującego się na końcu danego wiersza,
  • dodać nowe informacje
  • lub zmienić dane wprowadzone w wybranym wierszu.

Zmiana wybranej opcji w formularzu:

Usunięcie wybranego wiersza:

Po zmianie danych w formularzu, należy go zapisać klikając przycisk https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.pngznajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png