Moduł: DANE ZBIORCZE

Działalność internatu/bursy – MODYFIKACJA

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w głównym oknie wybrać motyw ołówka. Automatycznie otworzy się okno, w którym można nanieść poprawki.

Można odpowiednio:

  • usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą x znajdującego się na końcu danego wiersza,
  • dodać nowe informacje
  • lub zmienić dane wprowadzone w wybranym wierszu.

Zmiana wybranej opcji w formularzu:

okno z formularzem modyfikuj dane o działalności internatu bursy

Usunięcie wybranego wiersza:

okno z formularzem modyfikuj dane o działalności internatu bursy z zaznaczoną możliwością usunięcia wpisu

Po zmianie danych w formularzu, należy go zapisać klikając przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie