Czy wynagrodzenie za czas nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby zaliczamy do kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych?

Nie, takich informacji nie wprowadza się w SIO.