Czy wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi to np: nagroda dyrektora, trzynastka itd?

W danych zbiorczych w sekcji Finanse należy wykazać wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi (czyli ze składkami emerytalnymi, rentowymi, wypadkowymi, chorobowymi, zdrowotnymi po stronie pracownika). Dane pracowników pedagogicznych (nauczycieli, dyrektorów) należy wykazać w sekcji Nauczyciele. Tam należy wykazać poszczególne składniki wynagrodzenia, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne (“trzynastka”), nagrody itp.