Czy w zakładce „zajęcia dodatkowe” należy wprowadzać płatne czy niepłatne zajęcia?

Proszę wykazać wszystkie zajęcia zarówno płatne, jak i niepłatne.