Czy w zajęciach dodatkowych (zajęcia dla szczególnie uzdolnionych, zajęcia dla zainteresowanych) należy wykazywać zajęcia wyrównawcze?

W module “zajęcia dodatkowe” nie wykazują Państwo zajęć wyrównawczych.