Czy uczniowi przypisanemu do oddziału dodatkowego „Oddział przygotowawczy” można wykazać dane dziedzinowe?

Dane dziedzinowe jakie można wykazać z poziomu przypisania ucznia do dodatkowego oddziału przygotowawczego to:
– zakres korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego
– dowożenie