Czy rejestrujemy uczniów z oddziałów przedszkolnych?

Uczniów z oddziałów przedszkolnych należy wykazać w SIO.