Czy można wyszukać konkretnego ucznia ?

Tak, można wyszukać go na Liście ogólnej poprzez wprowadzenie: imienia/ nazwiska, czy pesel w polu “wyszukaj” i zaakceptować wybór klawiszem ENTER/ bądź nacisnąć lupkę.