Czy jedna osoba może posiadać kilka loginów na różne placówki?

Tak.