Czy i gdzie w wynagrodzeniu nauczyciela należy wpisać średnią urlopową, np. z zastępstw, nadgodzin?

Za rok 2018 należy nie wykazywać tego składnika, ponieważ nie jest on wpisany w rozporządzeniu ani w aplikacji SIO.  Od września 2019 zbieramy dodatkowy składnik wynagrodzenia, tzw. średnią urlopową „wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego”.