Czy do wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych należy dodać nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent za urlop i wykazać w sekcji Finanse?

W kosztach wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych należy uwzględnić wszystkie wymienione składniki: nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent za urlop.