Czy do kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami należy zaliczać nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne?

W danych zbiorczych w sekcji Finanse należy wykazać wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi (czyli wraz ze składkami emerytalnymi, rentowymi, wypadkowymi, chorobowymi oraz zdrowotnymi po stronie pracownika). Należy wykazać również nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.